صفحه اصلی > اخبار > سوالات متداول

آیا شما یک شرکت بازرگانی هستید یا یک تولید کننده؟

2022-06-06

س: آیا شما یک شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟


A: ما بر روی توزیع قطعات الکترونیکی 11+ سال تمرکز می کنیم!