صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

نقش قطعات الکترونیکی چیست؟

2023-02-17

1. مقاومت: عملکرد آن محدود کردن عبور ولتاژ و جریان است. خازن: عملکرد متقاطع، فیلتر کردن، فواصل و تنظیم و تنظیم را بازی کنید.

2. درک: DC، فرکانس بالا فرکانس پایین یا فیلتر، یعنی سیگنال فرکانس در هنگام عبور از سیم پیچ سلف با مقاومت مواجه می شود، و مقاومت ارائه شده در هنگام عبور سیگنال فرکانس پایین، مقاومت سیم پیچ سلف در برابر DC تقریبا صفر است؛

3. دیودها: نقش اصلاح، تشخیص و تثبیت را بازی می کنند.

4. تریود: نقش تقویت کننده ارتباط و تبدیل جریان پالس و امپدانس را ایفا می کند.

5. مدار مجتمع: نقش تمرکز توابع فوق را ایفا می کند.